Zespół redakcyjny

 

Redaktor naczelny:

 

mgr Wojciech Ulatowski

 

XII Liceum Ogólnokształcące w Łodzi

 

 

 

  
 

Zastępca redaktora naczelnego ds technicznych:

 

mgr Michał Jagusiak

 

webbers.pl

 

Prosz? czeka? ?aduje dane...