Zasady publikacji

 1. Redakcja portalu nie zatrudnia dziennikarzy, nie zamawia żadnych materiałów oraz nie zleca ich przygotowania.  (w rozumieniu art. 7 ust. 5 Ustawy Prawo prasowe z dnia 26 stycznia 1984 wraz z póĹş. zmianami).
 2. Każda osoba może dobrowolnie przesłać do publikacji materiały przeznaczone dla nauczycieli wychowania fizycznego. (przykłady regulaminów, planów wynikowych, konspektów czynnościowych, realizacji planów rozwoju zawodowego, artykułów z zakresu kultury fizycznej, itp.)
 3. Artykuły publikowane na naszych stronach internetowych nie są sprawdzane pod względem posiadanych praw autorskich. Publikując dany tekst redakcja przyjmuje iż jego autorem, posiadającym wszelkie prawa jest osoba która się podpisuje pod tym artykułem. Redakcja serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej za treść publikowanych artykułów.
 4. Jeśli znajdziesz na naszych stronach plagiat i uważasz iż to Ty jesteś autorem, a ktoś naruszył twoje prawa i potrafisz to udokumentować NAPISZ. Publikacja zostanie skasowana, a użytkownik który dopuścił sie plagiatu zostanie skasowany.
 5. Jeśli wysłaleś swój materiał oznacza to, iż jesteś właścicielem autorskich praw majątkowych do nadesłanych materiałów, a one same nie naruszają praw autorskich osób trzecich.
 6. Autor (autorzy) opracowania przysyłając tekst zezwala nieodpłatnie redakcji portalu wychowaniefizyczne.pl na: korzystanie z wyżej wymienionego dzieła, wprowadzanie go do pamięci komputera, opracowywanie, zwielokrotnianie w postaci elektronicznej oraz poprzez kopiowanie, faksowanie, skanowanie, przekazywanie innym zainteresowanym, publikację dzieła (po opracowaniu) w witrynie internetowej wychowaniefizyczne.pl.
 7. Ponadto zezwala na nieodpłatne: pobieranie go przez osoby korzystające z wyżej wymienionej witryny internetowej, modyfikowanie go przez te osoby lub inne osoby działające w porozumieniu z nimi, używanie pobranego w ten sposób dzieła (w postaci zamieszczonej w witrynie lub zmodyfikowanej) w szkołach do celów związanych z ich statutowymi zadaniami.
 8. Wszelkie kopiowanie tych tekstów i wykorzystanie ich w celach komercyjnych, jest zabronione i stanowi naruszenie ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych.
 9. Jeśli chcesz wykorzystać fragment jakiegoś artykułu w celach komercyjnych musisz uzyskać zgodę autora.
 10. Każdy materiał powinien zawierać: imię i nazwisko autora (współautorów) dodatkowe dane (np. nazwę szkoły, miejscowość) koniecznie wykaz literatury lub dokumentów, z których autor korzystał podczas opracowywania materiału (dotyczy artykułów, badań, innowacji pedagogicznych itp.)
 11. Format zapisu - Word, Excel, czysty HTML spakowane ZIPem lub RARem.
 12. Za publikację nie jest pobierane od autorów żadne wynagrodzenie.
 13. Redakcja portalu zastrzega sobie prawo, do dokonywania skrótów i poprawek oraz do odmowy publikacji o ile nie spełnia ona wymagań formalnych lub merytorycznych.
 14. Redakcja nie zwraca żadnych przesłanych materiałów
Zapoznałem/am się z powyższymi zasadmi, akceptuję je i jednocześnie przesyłam swoje dokumenty do publikacji w serwisie wychowaniefizyczne.pl
Proszę czekać ładuje dane...