Zespół metodyczny*

 Przewodnicząca: 
mgr Teresa Libiszewska - Gozdan  
doradca metodyczny ŁCDNiKP w Łodzi 
  
 Członkowie: 
mgr Daniel Piasecki- przepisy prawne
Zespół Szkół w Przemęcie 
mgr Tomasz Kłusek- awans zawodowy (ekspert MEN)
Zespół Szkół w Paszczynie 
mgr Aleksandra Misiak- pływanie
ZSP nr 19 w Łodzi 
mgr Aleksander Kowalski- siatkówka plażowa
Gimnazjum w Burzeninie 
mgr Krzysztof Ślaski- karate
ZSP w Baranowie 
mgr Joanna Fryczak- koszykówka
LI Liceum Ogólnokształcące w Łodzi 
mgr Dariusz Wojciech Przestrzelski - sporty wodne
Technkum w Kolnie, ZDZ w Łomży 
mgr Jarosław Ciemieniewski- judo
XXV Liceum Ogólnokszałcące w Łodzi 
mgr Marek Nowaczyk- piłka nożna
Szkoła Podstawowa nr 2 w Gnieźnie 
mgr Małgorzata Koślak- rekreacja ruchowa
Zespół Szkół w Celestynowie 

 

* - zespół metodyczny nie decyduje i nie współdecyduje o publikacji materiałów prasowych (w myśl art. 7 ust. 5,6 i 8 Ustawy Prawo prasowe z dnia 26 stycznia 1984 wraz z póź. zmianami)

Prosz? czeka? ?aduje dane...